Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, promocji działalności PM 9 w Łodzi
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
» Zapoznałam/em się

 
O nas
Grupy
Imprezy i uroczystości
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców.
Archiwum
Jak skutecznie rozmawiać z dzieckiem.
Zalety przedszkola.
Zachowania agresywne u dzieci i sposoby...
Zjawisko agresji u dzieci cd.
Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka.
Nadopiekuńczość ze strony rodziców.
Karać dziecko czy nie?
O dojrzałości szkolnej.
Inne w domu, inne w przedszkolu.
Obraz szkoły w oczach dziecka.
Kiedy nasze dziecko się złości.
Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy.
ADHD
Rola rodziny i przedszkola...
Rola książki w życiu dziecka przedszkolnego.
Komputer i oczy.
Dlaczego cała Polska czyta dzieciom?
Dysleksja rozwojowa.
Przyroda w wychowaniu przedszkolnym.
Plastyka w życiu dziecka.
Komputer w przedszkolu?
Przedszkolak- rozwijający się czlowiek.
Szkolna dojrzałość edukacyjna
Agresywność dzieci.
Leworęczność i zaburzenia lateralizacji.
 

Szkolna dojrzałość edukacyjna

 

Szkolna dojrzałość edukacyjna

Od tak dawna, jak dawno istnieje człowiek wychowujący swe potomstwo, istniał problem dojrzałości dziecka do zadań, jakie dorośli przed nim stawiali. W czasach, gdy zaczęły pojawiać się zbiorowe formy wychowania i nauczania, gdy wreszcie zrodziła się instytucja zwana szkołą, musiał powstać problem, jakiego rodzaju wymagania i zadania postawi szkoła przed swymi adeptami oraz nasuwało się pytanie, czy każdy z uczniów jest w stanie sprostać owym wymaganiom.
Za dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej uważa się dziecko, które osiągnęło taki stopień rozwoju umysłowego, społeczno-moralnego, emocjonalnego oraz fizycznego, jaki umożliwi mu przystosowanie do wymagań szkoły. Dziecko powinno wykazać się wrażliwością i podatnością na systematyczne nauczanie i wychowanie w klasie I.
Wrażliwość na naukę szkolną przejawia się przede wszystkim w zainteresowaniu dziecka szkołą i wiadomościami oraz umiejętnościami, jakie może sobie tam przyswoić.
Podatność na nauczanie i wychowanie polega na tym, że to, czego dziecko się uczy jest dla niego przystępne i zrozumiałe, a ono samo potrafi podporządkować się wymaganiom nauczyciela i regulaminu szkolnego oraz harmonijnie współżyć z kolegami.
Wymagania stawiane dziecku jako podmiotowi nauczania i wychowania zależne są od systemu oświaty przyjętego w danym kraju, szczególnie zaś od organizacji nauczania początkowego, zawsze jednak muszą być dostosowane do właściwości rozwojowych dziecka.
Nie ulega wątpliwości, że przy ocenianiu, czy i w jakiej mierze dziecko jest dojrzałe do rozpoczęcia nauki w szkole, należy uwzględniać całokształt jego rozwoju fizycznego i psychicznego w dziedzinie umysłowej, uczuciowej i społecznej. Każda z tych płaszczyzn jest złożona i wielostronna, obejmuje wiele różnych cech oraz sposobów zachowań.
Dojrzałość umysłową charakteryzują przede wszystkim swoboda w posługiwaniu się mową oraz prawidłowe rozumienie mowy innych, rozumienie symboli jako podstawy do nauki czytania, odpowiedni zasób doświadczeń i wyobrażeń, będący podstawą dla procesów analizy i syntezy oraz myślenia.
Dojrzałość emocjonalno-społeczna przejawia się samodzielnością, zaradnością dziecka, chęcią i umiejętnością nawiązywania przez nie kontaktów z rówieśnikami i nauczycielem oraz umiejętnością przystosowania się do wymogów nowego środowiska. Dziecko dojrzałe emocjonalnie do podjęcia nauki jest zdolne opanować swoje emocje, a więc powściągnąć gniew, złość, lęk i obawę, a w każdym razie nie uzewnętrznia gwałtownie i niepohamowanie swych stanów uczuciowych.
Dojrzałość fizyczna to dobry stan zdrowia dziecka, odporność na choroby i zmęczenie, sprawność narządów zmysłów i narządów artykulacyjnych oraz ogólną sprawność ruchową i manualną, która związana jest z dobrą orientacją przestrzenną, a także koordynacją i pamięcią wzrokowo-ruchowo-słuchową. Cechą dojrzałości fizycznej jest również równowaga nerwowa, będąca warunkiem zdrowia psychicznego i osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej. Dojrzałość fizyczna warunkuje dojrzałość psychomotoryczną dziecka, która ma wpływ na dobrą orientację w przestrzeni i koordynację ruchowo-wzrokową. Przejawem tej dojrzałości jest także zręczność, sprawność ruchów, opanowanie apraksji (ruchów narzędziowych) i umiejętność hamowania pewnych impulsów ruchowych.
Dziecko, którego rozwój motoryczny pozwala na współzawodniczenie z rówieśnikami na terenie szkoły, będzie zadowolone i lepiej będzie się czuło w klasie niż dziecko, którego rozwój motoryczny jest opóźniony. Wszelkie zaburzenia rozwoju motorycznego powodują bierność dzieci, ich osamotnienie, niską samoocenę i poczucie małej wartości, unikanie rówieśników, co może pogłębiać istniejące już dysfunkcje rozwojowe.
Dojrzałość szkolną można zatem ujmować jako moment równowagi między wymogami szkoły, a możliwościami dziecka.
W wielu krajach prowadzone są dyskusje i badania naukowe nad ustaleniem optymalnego wieku dla rozpoczęcia nauki. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: „W jakim wieku dziecko powinno podejmować obowiązek szkolny”; organizacja szkoły i jej wymagania programowe są w różnych krajach bardzo zróżnicowane. Obecnie w Polsce naukę rozpoczyna się w wieku 7 lat, lecz już w najbliższym czasie zgodnie z założeniami realizowanej reformy systemu oświaty, obowiązkiem szkolnym objęte będą sześciolatki. Nie ulega wątpliwości, że sprostają one roli ucznia, jeżeli szkoła będzie gotowa do przyjęcia ich w swe progi.


Jadwiga Waś


Kontakt

Przedszkole Miejskie
Nr 9 w Łodzi
Bracka 51a
91-717 Łódź
tel. 0-42 656 24 06

BIP
BIP
 

AUTORZY STRONY
Redakcja:
Halina Lasocka
Wykonanie strony:
Michał Lasocki
 

LICZNIK ODWIEDZIN
Liczba odwiedzin:
3187079
od 15.01.2006

Użytkowników online:
1