Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, promocji działalności PM 9 w Łodzi
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
» Zapoznałam/em się

 
O nas
Grupy
Imprezy i uroczystości
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców.
Archiwum
Jak skutecznie rozmawiać z dzieckiem.
Zalety przedszkola.
Zachowania agresywne u dzieci i sposoby...
Zjawisko agresji u dzieci cd.
Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka.
Nadopiekuńczość ze strony rodziców.
Karać dziecko czy nie?
O dojrzałości szkolnej.
Inne w domu, inne w przedszkolu.
Obraz szkoły w oczach dziecka.
Kiedy nasze dziecko się złości.
Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy.
ADHD
Rola rodziny i przedszkola...
Rola książki w życiu dziecka przedszkolnego.
Komputer i oczy.
Dlaczego cała Polska czyta dzieciom?
Dysleksja rozwojowa.
Przyroda w wychowaniu przedszkolnym.
Plastyka w życiu dziecka.
Komputer w przedszkolu?
Przedszkolak- rozwijający się czlowiek.
Szkolna dojrzałość edukacyjna
Agresywność dzieci.
Leworęczność i zaburzenia lateralizacji.
 

Przedszkolak- rozwijający się czlowiek.

 


Dzieci uczą się w każdej minucie, każdego dnia
I my je uczymy zdając sobie z tego sprawę lub nie.
Problem w tym, że źle jest uczyć nie wiedząc,
że się uczy. Możemy uczyć je rzeczy
wartościowych lub mało przydatnych”.
G. Doman

Wiek przedszkolny jest jednym z wcześniejszych okresów w rozwoju jednostki. W tym czasie zachodzą ważne zmiany rozwojowe, mające wpływ na dalsze sukcesy lub porażki w późniejszym życiu.
1. W wieku przedszkolnym dziecko powinno rozwijać swoje funkcje poznawcze, ćwicząc je niestrudzenie. Rozwiązywanie różnego rodzaju problemów, łamigłówek jest dla niego przyjemnością. Bardziej nużący jest dla nich brak zadań. Rodzice już od pierwszych miesięcy życia powinni włączać dzieci w intensywne ćwiczenia umysłowe i to od dorosłych zależy, czym zostanie wypełniony umysł dziecka.
2. Wiek przedszkolny to również dobry okres na wypracowywanie nawyków ruchowych ważnych w życiu codziennym (mycie zębów, zapinanie guzików…).Proces ten ma charakter fazowy i wymaga włączenia mechanizmów intelektualnych. Początkowo dziecko opanowuje główne elementy ruchu i łączy je w całość, co stanowi podstawę do wypracowania nawyku. Poprzez trening następuje doskonalenie sposobu działania, eliminowanie ruchów zbędnych i zautomatyzowanie czynności. Wypracowanie tychże nawyków ruchowych u dziecka wymaga ze strony dorosłego systematyczności i konsekwencji.
3. Przedszkolak buduje również podstawy swojej osobowości. W procesie tym znaczenie ma aktywność samego dziecka, jego kontakty z rówieśnikami, porównywanie się z innymi, opinie dorosłych o dziecku. Im więcej dziecko będzie miało okazji do działania, obserwowania innych, słuchania rzetelnych opinii o sobie, tym łatwiej ukształtują się podstawy adekwatnego obrazu jego własnej osoby. Zadaniem dorosłego (rodziców, nauczycieli) jest organizowanie sytuacji, w których dziecko może poznać swoje możliwości i umiejętności. Bardzo ważne są tu opinie-zachęty w formie: możesz spróbować jeszcze raz, które stymulują działanie dziecka. Podczas gdy komunikat typu: zrobiłeś to źle – może sprzyjać stagnacji lub nawet wystąpieniu regresu w rozwoju.
4. Aby dalszy rozwój dziecka mógł przebiegać bez zakłóceń ,pewne właściwości muszą zostać rozwinięte u niego w wieku przedszkolnym. I tak np. w wieku zabawy powinna rozwinąć się u dziecka inicjatywa – poczucie, że ma ono pomysły, które mogą być akceptowane i podejmowane przez innych – by w kolejnym okresie, w wieku szkolnym, rozwinęła się jego przedsiębiorczość, a więc podejmowanie zadań i poczucie odpowiedzialności za ich wykonanie.
5. Dziecko to jednostka aktywna, autonomiczna, charakteryzująca się w każdym okresie rozwojowym pewnymi umiejętnościami. Taki obraz dziecka skłania do organizowania sytuacji do działania, a nie do podawania zadań do wykonania, raczej zachęca do proponowania niż do zalecania, skłania do szanowania zarówno zapału w działaniu, jak i chęci wycofywania się. A. Maslow proponuje, aby „dzieciom zostawić czas na marzenia, a nie tylko zapełniać go aktualnymi działaniami”.
6. Na koniec postawmy sobie pytanie: czy potrzebne jest dziecku przedszkole? Z rozważań przestawionych powyżej wynika, że to właśnie przedszkole stanowi część niezbędnego dla rozwoju dziecka środowisko. To właśnie w kontakcie z rówieśnikami i dorosłymi dziecko uczy się spostrzegać, zapamiętywać, rozwiązywać problemy, mówić. Poza tym w wielu sytuacjach lepszymi nauczycielami dziecka są jego rówieśnicy. To właśnie od innych dzieci uczą się przedszkolaki zabaw, wyliczanek, opanowują zasady różnych gier. Kontakt z innymi ułatwiają im także poznanie własnych cech, umiejętności, sprawności, sprzyjają tworzeniu się adekwatnego obrazu własnej osoby. Również dla dorosłego – rodzica jest to okazja, by poznać inne poglądy na wychowanie, inne formy pracy z dzieckiem. Ponadto integracja oddziaływań wychowawczych: nauczyciel-rodzic-dziecko może mieć duże znaczenie w lepszym poznaniu swojego dziecka i zapewnieniu mu jeszcze lepszych warunków do wszechstronnego rozwoju.

 
Magdalena Kawczyńska

Kontakt

Przedszkole Miejskie
Nr 9 w Łodzi
Bracka 51a
91-717 Łódź
tel. 0-42 656 24 06

BIP
BIP
 

AUTORZY STRONY
Redakcja:
Halina Lasocka
Wykonanie strony:
Michał Lasocki
 

LICZNIK ODWIEDZIN
Liczba odwiedzin:
3187153
od 15.01.2006

Użytkowników online:
1