Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, promocji działalności PM 9 w Łodzi
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
» Zapoznałam/em się

 
O nas
Grupy
Imprezy i uroczystości
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców.
Archiwum
Jak skutecznie rozmawiać z dzieckiem.
Zalety przedszkola.
Zachowania agresywne u dzieci i sposoby...
Zjawisko agresji u dzieci cd.
Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka.
Nadopiekuńczość ze strony rodziców.
Karać dziecko czy nie?
O dojrzałości szkolnej.
Inne w domu, inne w przedszkolu.
Obraz szkoły w oczach dziecka.
Kiedy nasze dziecko się złości.
Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy.
ADHD
Rola rodziny i przedszkola...
Rola książki w życiu dziecka przedszkolnego.
Komputer i oczy.
Dlaczego cała Polska czyta dzieciom?
Dysleksja rozwojowa.
Przyroda w wychowaniu przedszkolnym.
Plastyka w życiu dziecka.
Komputer w przedszkolu?
Przedszkolak- rozwijający się czlowiek.
Szkolna dojrzałość edukacyjna
Agresywność dzieci.
Leworęczność i zaburzenia lateralizacji.
 

Plastyka w życiu dziecka.

 

„Rysowanie i malowanie jest zabawą swoistego
rodzaju: dziecko jest w niej twórcą i widzem
jednocześnie. Przeżywa, zanim narysuje, tak jak
twórca dążący do ujawnienia tego, co w nim
żyje i przeżywa podczas rysowania, widząc swe
dzieło. Czuje potęgę urzeczywistniania marzeń.
Doznaje na sobie działania obrazu, który samo
stworzyło. Staje się widzem przeżywającym
działanie własnego dzieła.”
S. Szuman

  

Sztuka jest bardzo ważna w życiu każdego malucha. Wpływa ona bowiem na jego wychowanie estetyczne, rozwój emocjonalny i moralno-społeczny. Wychowanie przez sztukę rozwija osobowość aktywną, twórczą, bogatą wewnętrznie i otwartą na bogactwo świata, kultury i natury. Gdy my, dorośli, chcemy utrwalić nasze wrażenia, sięgamy po aparat fotograficzny, piszemy list do kogoś bliskiego, czasem przekazujemy swe przeżycia w rozmowie. Nasz kilkulatek utrwala je na ogół w sposób bardziej twórczy. Nie operuje on jeszcze sprawnie mową, aby umiał tylko za pomocą słów wyrazić swoje emocje, swój zachwyt czy zainteresowania. Sięga więc najczęściej po oręż, którym włada najsprawniej – po pędzel, ołówek, kredkę, mazak. Najpełniej i najszybciej wypowie się ono bowiem w twórczości plastycznej, która w tym wieku ma szczególne znaczenie. Bez tej aktywności rozwój jego uczuć i wyobraźni byłby niepełny. Jeżeli zabraknie w okresie przedszkolnym wszechstronnie pojętej twórczości plastycznej, to rozwój dziecka może przebiegać wolniej. Samodzielna twórczość plastyczna wzbogaca dziecko, rozwija jego wrażliwość, kształci spostrzegawczość i zmysł obserwacji, pamięć i wyobraźnię, uczy koncentracji uwagi i wytrwałości, , rozwija i utrwala jego postawę twórczą. Sprzyja więc rozkwitowi tych wszystkich uzdolnień, które pielęgnowane pozwolą dziecku nie tylko łatwiej się uczyć, uniknąć wielu trudności w okresie szkolnym, ale lepiej i piękniej żyć.
Rozwój twórczości plastycznej rozpoczyna się już więc w momencie, gdy nasza pociecha stawia pierwsze znaki na papierze. Czyni to na swój własny, niepowtarzalny sposób. W rozwoju twórczości dzieci można dostrzec, obserwując ich rysunki i malowidła, niezależne, czysto wyobrażeniowe traktowanie sztuki. Dzieciom niepotrzebna jest zręczność w trakcie tworzenia, potrzebny jest im natomiast pewien stopień emocjonalnej niezależności, swobody w odkrywaniu nowego i eksperymentowaniu zarówno w zakresie treści, jak i użycia artystycznych środków wyrazu. Dzieci bardzo lubią lepić, rzeźbić, a więc stwarzać nowe formy i stosować w tym przeróżne materiały. Możemy tu powiedzieć o wynalazczości, gdyż różnorodne zastosowanie znanych materiałów, odkrywanie nowych możliwości, które tkwią w znanych technikach i inne eksperymenty podejmowane przez naszego malucha , postawią go w rzędzie małych twórców i odkrywców. Przekształcanie stanu istniejącego, pomysłowość, wynalazczość, odkrywczość – cechy, które stanowią o geniuszu ludzkim, stają się w swej zaczątkowej postaci udziałem małego dziecka.
Wytwory plastyczne naszego malucha mówią nam bardzo wiele. Dziecko ujawnia w nich bez obaw swą osobowość. Twórczość plastyczna jest dla niego czymś więcej niż spędzeniem czasu; jest sensowną formą wypowiedzenia się, jest też sposobem wyodrębnienia z otoczenia tych elementów, z którymi dziecko identyfikuje się oraz organizowaniem ich w sensowną całość. Sztuka jest więc dla dziecka czymś ważnym, istotnym zarówno dla procesów myślenia, rozwoju percepcyjnego i emocjonalnego, jak i dla rosnącej świadomości społecznej. Sztuka dostarcza dziecku ogromnych możliwości, dzięki którym jego rozwój nie ogranicza się do dziedzin określonych z góry przez system oświatowy. Odpowiedzi, których dziecko szuka i rozwiązania, jakie znajduje są jego zdobyczą; rysowanie, malowanie czy konstruowanie rzutuje na jego rozwój.
„Dzieci mają swoisty rodzaj doznań uczuciowych. Własny sposób wyrażania wewnętrznych przeżyć. Ta swoistość jest ich przywilejem. Wiemy np., że dla dzieci(...) słońce chodzi w glorii, księżyc jest pełen baśni, a trawa jest tak zielona, jaka nie bywa nigdy później, To musimy uszanować i wyzyskać.”
Ogromnie ważny jest więc fakt, że istnieje dziedzina, w której nasza pociecha umie zabłysnąć, nabrać wiary w swe możliwości i przekonania, że sprosta i innym wymaganiom. O ileż łatwiej po takiej praktyce przyjdzie mu nauka pisania, ileż sprawniej kreślić będzie cyfry i litery. Powinniśmy więc nieustannie pamiętać, że „Między sztuką a dzieciństwem istnieje stosunek wzajemnego powiązania” (Maurice Debesse), a plastyka odgrywa kluczową rolę w ogólnym rozwoju osobowości dziecka, uczy, wychowuje, wzbogaca psychikę.

   
Magdalena Kawczyńska
.


Kontakt

Przedszkole Miejskie
Nr 9 w Łodzi
Bracka 51a
91-717 Łódź
tel. 0-42 656 24 06

BIP
BIP
 

AUTORZY STRONY
Redakcja:
Halina Lasocka
Wykonanie strony:
Michał Lasocki
 

LICZNIK ODWIEDZIN
Liczba odwiedzin:
3187164
od 15.01.2006

Użytkowników online:
1