Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, promocji działalności PM 9 w Łodzi
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
» Zapoznałam/em się

 
O nas
Grupy
Imprezy i uroczystości
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców.
Archiwum
Jak skutecznie rozmawiać z dzieckiem.
Zalety przedszkola.
Zachowania agresywne u dzieci i sposoby...
Zjawisko agresji u dzieci cd.
Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka.
Nadopiekuńczość ze strony rodziców.
Karać dziecko czy nie?
O dojrzałości szkolnej.
Inne w domu, inne w przedszkolu.
Obraz szkoły w oczach dziecka.
Kiedy nasze dziecko się złości.
Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy.
ADHD
Rola rodziny i przedszkola...
Rola książki w życiu dziecka przedszkolnego.
Komputer i oczy.
Dlaczego cała Polska czyta dzieciom?
Dysleksja rozwojowa.
Przyroda w wychowaniu przedszkolnym.
Plastyka w życiu dziecka.
Komputer w przedszkolu?
Przedszkolak- rozwijający się czlowiek.
Szkolna dojrzałość edukacyjna
Agresywność dzieci.
Leworęczność i zaburzenia lateralizacji.
 

Przyroda w wychowaniu przedszkolnym.

 

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć.

Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas.”

    
W dzisiejszych czasach bardzo duży nacisk kładzie się na wzbudzenie w człowieku odpowiedzialności i wrażliwości absolutnej wobec przyrody (ożywionej jak i nieożywionej). Nauka dbania i troski o wszystko, co nas otacza, powinna zacząć się bardzo wcześnie, dlatego przedszkole jest jedną z pierwszych instytucji zajmujących się tym zagadnieniem. Jeśli dorosły człowiek ma szanować środowisko, w którym żyje, to pewne zasady musi poznawać od najmłodszych lat, dlatego ekologia powinna towarzyszyć każdemu człowiekowi od samego początku jego edukacji.
Ekologia jest nauką badającą zależności występującymi w środowisku, w tym zależności człowieka od środowiska i jego elementów biotycznych i abiotycznych, dlatego jest tak ważna.
Wychowywanie dzieci przedszkolnych realizowane jest w kategoriach: dziecko – rodzina – środowisko. Częścią składową tego wychowania jest edukacja ekologiczno-środowiskowa, zatem nadrzędnym celem jest wyposażenie świadomości dziecka w podstawowe informacje o środowisku, oraz w niezbędne umiejętności właściwego korzystania z tego środowiska.
Jednym z celów realizowanych w naszym przedszkolu jest kształtowanie wrażliwości dziecka na otaczające je środowisko. Aby żyć w zgodzie z własną naturą należy dążyć do kontaktu ze środowiskiem, które nie jest jeszcze skażone. Naszym zadaniem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za obecny stan środowiska przyrodniczego. Dzieci są zachęcane różnymi metodami aktywizującymi do poznawania otaczającej je przyrody zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem, a nawet smakiem, wyrażają swoje opinie na temat tego, co obserwują. Sprawdzamy i ugruntowujemy wiadomości dzieci na temat roślin i zwierząt, szczególnie tych rzadko występujących, ginących i wymagających opieki. Nauczyciele w przedszkolu kształtują również umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody; dziecko musi wiedzieć i być świadome tego, że wszystko co człowiek potrzebuje do życia czerpie się ze środowiska; życie człowieka bez kontaktu z przyrodą jest po prostu niemożliwe, wszyscy ludzie są częścią składową przyrody, dlatego wszyscy powinniśmy o nią dbać, by nigdy nikomu jej nie brakło. Dzieci muszą być świadome również tego, że wiele surowców naturalnych, które człowiek eksploatuje, są nieodnawialne(np. węgiel) i trzeba je szczególnie oszczędzać i mądrze nimi gospodarować. Kształtowanie postawy ekologicznej wyraża się poprzez przedstawienie dzieciom technologii i racjonalnego stosowania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów, poprzez wpajanie pewnych zasad, np. używanie opakowań o większych pojemnościach i wielokrotnego użytku. Oczywiste jest to, że człowiek niszcząc środowisko niszczy samego siebie. Przedszkolak powinien mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, musi rozumieć zależności między tym stanem a zdrowiem i samopoczuciem człowieka teraz i w przyszłości, a także powinien umieć właściwie reagować na niszczycielskie działania rówieśników i dorosłych.
W procesie budowania świadomości ekologicznej istotną rolę odgrywa nauczyciel; jego zainteresowania i stosunek do przyrody udzielają się dzieciom, dlatego też przekazujemy im podstawowe wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych, jakie są do zaobserwowania w naszym najbliższym otoczeniu, dostarczamy wiadomości o przyczynach zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby a także lasów, uczymy, jak zapobiegać tym zanieczyszczeniom. Pogłębiamy wiedzę o roślinach i zwierzętach, często posługując się żywymi okazami, jednocześnie kształtujemy przyjazny stosunek dzieci do wszystkich organizmów żywych.
Aby dziecko posiadło całą tę wiedzę, stosujemy wielorakie formy organizacyjne, tj. wycieczki na łono natury (najczęściej: Łagiewniki, parki miejskie i ogródek przedszkolny), wyjścia do różnych instytucji i zakładów pracy, muzeów (np. przyrodnicze UŁ), udziały w różnych wystawach związanych z tematyką ekologiczną. Innymi formami są prace praktyczne i udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska, a także zajęcia przy udziale audycji radiowych, telewizyjnych, dostęp do czasopism tematycznych i albumów – wszystkiego tego, co traktuje o stanie i pięknie środowiska naturalnego, jego ochronie i kształtowaniu.
W efekcie tych wszystkich starań i zabiegów edukacyjnych każde dziecko powinno znać motywy ochrony i kształtowania środowiska, być świadome swych działań, które zmierzają ku życiu w harmonii z przyrodą.
22 kwietnia będziemy obchodzić Dzień Ziemi, którego powołanie miało na celu przypominanie, że Ziemia jest miejscem wspólnej egzystencji wszystkich ludzi, jest naszym wspólnym domem, o który trzeba wspólnie dbać i należy działać w kierunku ochrony tego domu i jego umacniania.

   

Halina Lasocka

Kontakt

Przedszkole Miejskie
Nr 9 w Łodzi
Bracka 51a
91-717 Łódź
tel. 0-42 656 24 06

BIP
BIP
 

AUTORZY STRONY
Redakcja:
Halina Lasocka
Wykonanie strony:
Michał Lasocki
 

LICZNIK ODWIEDZIN
Liczba odwiedzin:
3095568
od 15.01.2006

Użytkowników online:
1