Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, promocji działalności PM 9 w Łodzi
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
» Zapoznałam/em się

 
O nas
Grupy
Imprezy i uroczystości
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców.
Archiwum
Lokalizacja
Kadra
Kontakt
RODO - klauzula informacyjna.
Programy i zagadnienia roczne do realizacji.
Teatr przedszkolaka - program zajęć teatralnych.
Play and learn - baw się i ucz.
Bądź Zuch i Chwat, poznawaj z Łodziakiem świat.
Ekolaki w lesie przebywają.
Metoda globalnego czytania wg G. Domana w gr. dzieci 3-letnich.
Program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3 - 6 letnich.
Kodowanie na dywanie.
Ekolaki o środowisko dbają i czystym powietrzem oddychają.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
Teatrzyki organizowane przy współudziale Rady Rodziców (kalendarz).
Twórczość własna naszych przedszkolaków.
Ogłoszenia bieżące.
Szwedzki stół.
 

O nas

 

 

 Witamy na naszej stronie.

 

 

 

Zaglądajcie i czytajcie, zapraszamy. 

 

 

 

 


 

 

 

Znajdziecie tu mnóstwo informacji o tym, kim jesteśmy, co robimy i co się u nas dzieje. Zapoznacie się z naszą działalnością i mamy nadzieję, że zachęcimy do odwiedzania nas, a także przyprowadzania dzieci do naszego przedszkola.

 

 


Szanowni Państwo

Informujemy, że 10 września (czwartek) w naszym przedszkolu odbędą się ZEBRANIA Z RODZICAMI:

MISIE - godz. 16.00

ŻUKI - godz. 16.30

BIEDRONKI - godz. 17.00

ZAJĄCZKI - godz. 16.30

WIEWIÓRKI - godz. 16.00

SOWY - godz. 17.00


 

Drodzy Rodzice!

 

W przedszkolu uruchomione zostało sześć oddziałów, pracujących w następujących godzinach:

 1. Misie 8.00-15.00 – nauczyciel Karolina Janowska k.janowska@pm9.elodz.edu.pl

 1. Żuczki 8.00-16.00 – nauczycielki Dagmara Rogóż, Dorota Żułtowska d.rogoz@pm9.elodz.edu.pl , d.zultowska@pm9.elodz.edu.pl

 2. Biedronki 7.00-17.00 – nauczycielki Aneta Czaplińska, Joanna Owczarek a.czaplinska@pm9.elodz.edu.pl , j.owczarek@pm9.elodz.edu.pl

 3. Zajączki 8.00-16.00 – nauczycielki Joanna Zarzecka, Anna Kozłowska a.zarzecka@pm9.elodz.edu.pl , a.kozlowska@pm9.elodz.edu.pl

 4. Wiewiórki 6.00-15.00 – nauczycielki Izabela Kościan, Katarzyna Twardowska i.koscian@pm9.elodz.edu.pl , k.twardowska@pm9.elodz.edu.pl

 5. Sowy 7.30-16.30 – nauczycielki Małgorzata Reksulak, Maja Lenarczyk
  m.reksulak@pm9.elodz.edu.pl , m.lenarczyk@pm9.elodz.edu.pl

 

Najważniejsze informacje:

- Przedszkole pracuje w godzinach 6.00-17.00, jednakże chcąc uniknąć mieszania się grup, w miarę możliwości, prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy poszczególnych oddziałów, do godziny 16.30 z uwagi na konieczność dezynfekowania pomieszczeń oraz wyparowanie dywanów po skończonych zajęciach;

- z przedszkolem można kontaktować się pod numerem telefonu 42 656 24 06 oraz mailowo pod adresem kontakt@pm9.elodz.edu.pl;

- dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodzica/opiekuna lub inną osobę UPOWAŻNIONĄ (druk upoważnienia dostępny wraz z oświadczeniami);

- w specjalnych warunkach reżimu sanitarnego dzieciom nie wolno przynosić z domu żadnych zabawek, ani wynosić z przedszkola rysunków;

- ubranka na zmianę dla dzieci należy zostawić w szatni;

- w terminie do 10 września należy dokonać wszelkich formalności związanych z zapisem dziecka do przedszkola – dzieci nowoprzyjęte  - dokumenty rekrutacyjne + informacja zapisu; dzieci kontynuujące – informacja zapisu.

 

 


Regulamin

korzystania z opieki, edukacji i wychowania w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Łodzi

w warunkach reżimu sanitarnego w związku z COVID-19

 

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin zostaje wprowadzony na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji, udostępnionych na stronie Urzędu Miasta Łodzi.
 2. Jednostka organizacyjna zwana dalej „Przedszkolem”, zapewnia opiekę, edukację i wychowanie

 dla dzieci z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.

 1. „Specjalne warunki sanitarne” oznaczają:
 2. Opróżnienie sal grupowych z przedmiotów i zabawek trudnych do częstej dezynfekcji, takich jak np. pluszaki, lalki, drobne przedmioty, zabawki drewniane, kartonowe, książki, puzzle;
 3. Częste odkażanie powierzchni oraz zabawek płynem do dezynfekcji;
 4. Częste mycie rąk przez dzieci oraz personel;
 5. Wietrzenie sal grupowych co godzinę;
 6. Stosowanie się do instrukcji mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek;
 7. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe pozostają zamknięte.
 8. Przy wejściu, w widocznym miejscu zapewnione są środki higieny takie jak: płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, z których korzysta każda osoba dorosła wchodząca do budynku.
 9. Przy wejściu do Przedszkola, na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, z którymi należy skontaktować się w razie wystąpienia objawów chorobowych u osoby przebywającej w Przedszkolu.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:

 1. Przedszkole funkcjonuje pomiędzy godziną 6.00 a 17.00. W miarę możliwości prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy poszczególnych oddziałów oraz odbieranie do godziny 16.30, z uwagi na konieczność dezynfekowania pomieszczeń oraz dywanów.
 2. Po wejściu do budynku Przedszkola, każdemu pracownikowi oraz dziecku prowadzony jest pomiar temperatury. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na codzienne sprawdzanie temperatury u dzieci.
 3. Rodzice przyprowadzający dzieci do Przedszkola, zachowują odpowiedni odstęp od pracowników oraz innych rodziców i dzieci, posiadają maseczki ochronne/przyłbice i są zobowiązani do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek.
 4. W szatni może jednocześnie znajdować się 3 rodziców z dziećmi, natomiast w szatni w holu maksymalnie 2 rodziców z dziećmi, z zachowaniem odstępu.
 5. Rodzice mają obowiązek zakrywać usta i noc maseczką, podczas przebywania na terenie Przedszkola. Po wejściu do budynku korzysta z płynu do dezynfekcji.
 6. Dziecko, jeśli przyjdzie do Przedszkola w maseczce, pozostawia ją w koszu przeznaczonym na odpadki biologiczne zaraz po wejściu do budynku (maseczka zdejmowana jest przez rodzica, który po tej czynności odkaża ręce).

Rola Przedszkola:

 1. Świadczenie opieki, wychowania i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa, w dbałości o ich zdrowie i życie;
 2. Zapewnienie odpowiednich warunków przebywania dzieci i pracowników w Przedszkolu, z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 3. Zapewnienie środków ochrony osobistej – rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, fartucha ochronnego;
 4. Przygotowanie sal do przyjęcia dzieci w specjalnych warunkach – uprzątnięcie zabawek trudnych w dezynfekcji, książek, wszelkich elementów zagrażających zachowaniu warunków specjalnych.
 5. Codzienna dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni, dywanów w salach grupowych.

Rola Rodzica:

 1. Wypełnienie stosownych oświadczeń przy wejściu do Przedszkola;
 2. Przyprowadzanie do Przedszkola tylko dzieci zdrowych;
 3. Zachowanie wszelkich środków ostrożności – posiadanie maseczki oraz rękawiczek, dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników i innych rodziców;
 4. Pozostawanie w stałym kontakcie z pracownikami Przedszkola;
 5. Bezzwłoczne odebranie dziecka w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych;
 6. Bezzwłoczne informowanie Przedszkola w przypadku pojawienia się objawów chorobowych u siebie lub członka rodziny oraz nieprzyprowadzanie dziecka do Przedszkola.

Żywienie:

 1. Przedszkole zapewnia trzy posiłki dziennie - śniadanie, II śniadanie, obiad – przygotowywane są przez pracowników kuchni, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków ostrożności i higieny;
 2. Naczynia, na których podawane są posiłki, są regularnie myte w temperaturze 60 °C z detergentem, a następnie wyparzane mechanicznie;
 3. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach, w salach grupowych.
 4. Posiłki podaje pracownik obsługi.
 5. Stawka żywieniowa wynosi 9 zł dziennie (śn. 2,50, II śn. 2,50, ob. 4,00)

Korzystanie z ogrodu przedszkolnego:

 1. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie trzy grupy, zachowując odstęp;
 2. Urządzenia i sprzęty na terenie placu zabaw są wyłączone z użytkowania;
 3. Z placu zabaw nie mogą korzystać osoby spoza przedszkola.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W salach zostało wyznaczone miejsce izolacji osoby (min. 2m od pozostałych), u której stwierdzono objawy chorobowe. Przedszkole jest zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny i płyn do dezynfekcji rąk;
 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub wicedyrektora;
 3. Dyrektor/wicedyrektor/nauczyciel kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z rodzicem/opiekunem dziecka i wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola;
 4. Rodzic odbiera dziecko niezwłocznie, przy głównych drzwiach wejściowych do przedszkola, po przyprowadzeniu dziecka przez pracownika, który przebywał z nim w izolatce.

 

 Ostatnie wpisy
Kontakt

Przedszkole Miejskie
Nr 9 w Łodzi
Bracka 51a
91-717 Łódź
tel. 0-42 656 24 06

BIP
BIP
 

AUTORZY STRONY
Redakcja:
Anna Kozłowska
Wykonanie strony:
Michał Lasocki
 

LICZNIK ODWIEDZIN
Liczba odwiedzin:
3508330
od 15.01.2006

Użytkowników online:
1