Szanowni Rodzice!


Z okazji Dnia Dziecka 2 czerwca planujemy całodniową wycieczkę do Michałówki.
Koszt wycieczki to 70 zł. 35 zł finansuje Rada Rodziców.
Pozostałą kwotę w wysokości 35 zł prosimy wpłacać
w zaklejonych i podpisanych kopertach do nauczycielek grup do 28 maja.
Z uwagi na liczne braki we wpłatach na fundusz Rady Rodziców
bardzo prosimy o uregulowanie zadeklarowanych wpłat.
Dodatkowo Rada Rodziców ufundowała drobny upominek
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Plan wycieczki
Dzieci jedzące I śniadanie prosimy o przyprowadzenie do godz. 7:45.
Dzieci nie jedzące I śniadania przyprowadzamy najpóźniej do godz. 8:10.
Na miejscu odbędą się zajęcia przyrodniczo-edukacyjne.
Zapewniamy dzieciom posiłki i napoje.
Powrót do przedszkola planowany około godz. 16:00.
Dzieci nie zabierają z domu żadnych plecaków z jedzeniem i napojami.

Prosimy o podanie leku dzieciom cierpiącym na chorobę lokomocyjną i poinformowanie o tym nauczyciela.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Drodzy Rodzice!

Od dnia 4 do 28 maja 2021r.
odbywają się zapisy dzieci na dyżur wakacyjny.
W lipcu przedszkole będzie zamknięte.
W głównym holu przedszkola zostaną wyłożone karty zapisu,
które po wypełnieniu prosimy wrzucać do skrzynki.
Karty zgłoszenia będą ewidencjonowane po każdym zakończonym dniu.


Ogłoszenie dla Rodziców 6-latków

Szanowni Rodzice przyszłorocznych Uczniów klas pierwszych

Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi serdecznie zaprasza Dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022. W załączonej ulotce przedstawiamy ofertę naszej szkoły. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://sp120lodz.pl/strona/rekrutacja . Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Rekrutacja”
są zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022
oraz oferta edukacyjna naszej szkoły.

Z poważaniem

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej