W trzecim tygodniu września dzieci z grupy Sów rozmawiały o bezpieczeństwie na drodze. Sowy przypomniały  sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez ulicę na przejściu dla pieszych, pamiętając o 5 zasadach: zatrzymaj się przed przejściem, spójrz w lewo, spójrz w prawo, spójrz w lewo, jeśli nic nie jedzie, przejdź spokojnie na drugą stronę. Podczas zabaw w grupie dzieci poznały niektóre znaki drogowe.  17 września udaliśmy się wspólnie z Wiewiórkami na spacer na najbliższe skrzyżowanie. Podczas wycieczki rozglądaliśmy się uważnie, szukaliśmy poznanych na zajęciach znaków.  Przedszkolaki zapoznawały się z wyglądem i znaczeniem kilku ważnych znaków drogowych, tj. przejście dla pieszychdroga wyłącznie dla rowerówuwaga dzieci, czy sygnalizacja świetlna
Na spacerze przedszkolaki utrwalały poprawny i bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię w miejscu gdzie są pasy
i sygnalizacja. Dzieci zwróciły szczególną uwagę na sposób oznakowania przejścia dla pieszych i ścieżkę rowerową, obserwowały zachowanie pieszych i pojazdów oraz przechodziły na drugą stronę ulicy z zastosowaniem
zasad bezpieczeństwa.

Bądźmy uważni i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze! 

Małgorzata Reksulak, 
Maja Lenarczyk 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *