Dzień 4 października uznawany jest za coroczne święto czworonożnych przyjaciół – Międzynarodowy Dzień Zwierząt, z tej okazji nasza grupa włączyła się do celebrowania tego święta. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały zagadki, słuchały wierszyków o zwierzętach, śpiewały piosenkę, wykonywały pracę plastyczną, a także ustalały kodeks prawdziwego przyjaciela zwierząt.
Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na los zwierząt, uświadomienie, że zwierzę czuje, jest istotą żywą,
a nie rzeczą, i tak samo jak one posiada swoje prawa w życiu. Zajęcia miały również na celu zwrócenie uwagi na problem zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i zachęcanie do wspierania ich ochrony. 

Agnieszka Wacławiak,
Joanna Zarzecka


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *