Ogólnopolski projekt edukacyjny pt. ,,Jestem małym przyjacielem przyrody”.
Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.
Realizując projekt możemy w sposób kreatywny przedstawiać dzieciom otaczające nas środowisko. Dzięki zadaniom do zrealizowania, nasze zajęcia są atrakcyjne,
a dzieci z niecierpliwością czekają na kolejną dawkę wiedzy i zabawy 🙂