W tym roku Biedronki, Zajączki, Wiewiórki i Sowy biorą udział w trwającym od września do listopada międzyprzedszkolnym projekcie przyrodniczym zatytułowanym ,,Opowieść o Różach” – słucham – oglądam – badam – odkrywam – tworzę.

Główne założenia projektu zostały oparte na przekonaniu, że obcowanie z naturą i jej znajomość prowadzi dziecko do odkrycia i zrozumienia otaczającego nas świata, a co wpływa na jego postępowanie wobec innych istot. Przyroda jest źródłem doznań i przeżyć rozwijających dziecięcą wrażliwość i uważność na piękno.

Celem projektu jest:
– zapoznanie z budową, cyklem rozwoju, cyklem życia oraz znaczeniem tych pięknych kwiatów w kulturze;
– poznanie wybranych związków i zależności zachodzących w przyrodzie;
– kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania oraz samodzielnego formułowania wniosków;
– rozwijanie wrażliwości i uważności na piękno przyrody;
– oraz budowanie postawy odpowiedzialności i szacunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *