Dzieci z grupy Wiewiórek oraz Sów wraz z nauczycielami wzięły udział
w projekcie ogólnołódzkim

pt. ,,Ciekawe miejsca przyrodnicze warte zobaczenia w łódzkich parkach”.
W trakcie realizacji innowacji odwiedziliśmy trzy parki w Łodzi.
Pierwszy z nich to sąsiadujący z naszym przedszkolem Park Szarych
Szeregów, drugi park to Park im. Stefana Rogowicza i Park Ocalałych.
Głównym celem naszego udziału w projekcie było zachęcenie dzieci do
spędzania czasu na świeżym powietrzu, a także zapoznanie ich z ciekawymi
gatunkami roślin w łódzkich parkach.
Parki, które odwiedziliśmy to tereny na których w latach 1940-1944 było getto.

To trudna historyczna wiedza, do przekazania przedszkolakom, ale dzięki zabytkowym pomnikom na terenie zwiedzonych przez nas parków, choć trochę mogłyśmy przekazać przedszkolakom historię naszego miasta.

PARK IM. SZARYCH SZEREGÓW
Ul. Boya-Żeleńskiego 1 Łódź
Dnia 8 marca Wiewiórki i Sowy wybrały się na spacer do Parku
im. Szarych Szeregów.
Park powstał w latach 1961–1964 na terenach, które w czasie okupacji leżały
w granicach getta żydowskiego. Na potrzeby parku wyburzono część starej
zabudowy i wyrównano teren. W latach 50 teren był bardzo zaniedbany,
tworzyło się tam wysypisko śmieci.
Podczas spaceru dzieci znalazły przebiśniegi, krokusy, krzewy forsycji,
czyli rośliny zwiastujące nadejście wiosny. Przedszkolaki znalazły też małe domki,
które buduje się specjalnie dla owadów. Dodatkowo dzieci poznały znaczenie
i historię pomnika Martyrologii Dziecięcej.

PARK IM. STEFANA ROGOWICZA
Ul. Między Centralna a Wycieczkowa Łódź
Przy Szkole Podstawowej nr 120.
Dnia 19 marca Wiewiórki i Sowy wybrały się na spacer do Parku
im. Stefana Rogowicza.
Między ulicami Centralną i Wycieczkową znajduje się przepiękna oaza zieleni –
Park im. Stefana Rogowicza- Zielona Ostoja to kilkanaście hektarów terenów
zielonych w otulinie Lasu Łagiewnickiego.
Występuje tu wiele zwierząt takich jak sarny, dziki, lisy, jeże. O występowaniu
dzików przekonaliśmy się sami spotykając ich rodzinkę.
Jest mnóstwo drzew i krzewów.
Można również zobaczyć tajemnicze pamiątki po niemieckiej okupacji w Łodzi
czyli pozostałości po baterii przeciwlotniczej.
Jest to miejsce niewątpliwie piękne i zachęcające do spacerów.

PARK OCALAŁYCH
Ul. Wojska Polskiego 88 Łódź
25 marca dzieci z grupy Wiewiórek i Sów wybrały się na spacer do
Parku Ocalałych.
Pomysłodawczynią parku była Halina Elczewska, która przeżyła getto łódzkie
i jako pierwsza posadziła swoje „drzewko pamięci”. Na park składa się kilkaset
drzew upamiętniających osoby, które przeżyły Holocaust. Każde drzewko jest
przypisane do konkretnego ocalonego oraz wpisane do rejestru. Ocaleni otrzymali
certyfikaty z nazwiskiem i numerem drzewa. Posadzono już ponad 650 roślin.
Przy głównej alei parkowej znajdują się również tabliczki z ich nazwiskami.
Ponadto w parku znajduje się wysoki na 10 metrów Kopiec Pamięci. Usypany
w parku jest punktem widokowym na całą okolicę. Na szczycie wzniesienia
znajduje się drzewo oraz pomnik – ławeczka Jana Karskiego, rodowitego
łodzianina, legendarnego kuriera rządu londyńskiego, który pierwszy powiadomił
świat o eksterminacji Żydów. Na terenie Parku znajduje się również niewielki
pomnik zamordowanego w Auschwitz-Birkenau Abramka Koplowicza,
trzynastoletniego poety z łódzkiego getta, który pracował w warsztacie szewskim
a wolnych chwilach pisał wiersze dokumentując codzienność getta i własne przeżycia
.