Logorytmika to metoda łącząca wczesną profilaktykę logopedyczną z działaniami umuzykalniającymi i rytmiczno-ruchowymi. Aktywizowaniu procesów mowy sprzyjają zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, rytmiczne, dźwiękonaśladowcze, ćwiczenia oddechowe a szczególne znaczenie, mają ćwiczenia usprawniające mięśnie narządów mowy.

Działania prowadzone w PM 9 wywołują uśmiech, budzą zaciekawienie, umożliwiają odreagowanie napięć i negatywnych emocji u naszych podopiecznych. Podczas zajęć muzykujemy z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów, poznajemy dźwięki, śpiewamy, tańczymy, rozwijamy i doskonalimy mowę, a przede wszystkim świetnie się bawimy.

Małgorzata Pawłowska