Znajdziecie tu relacje z wydarzeń organizowanych w naszym przedszkolu. Imprezy i uroczystości odgrywają bardzo ważną rolę, zarówno dla dzieci jak i we współpracy z rodzicami. Większość z nich odbywa się jednak bez udziału rodziców. Cyklicznie realizujemy imprezy międzygrupowe takie jak „Dni pór roku”,

Odgrywają one ważną rolę we współpracy z rodzicami. Wartość uroczystości polega miedzy innymi na tym, że umożliwiają one obserwowanie różnych form ekspresji dziecięcej. Są wcześniej planowane, omawiane z dziećmi, przygotowywane bez zakłócania rytmu życia przedszkola, a ich przebieg dostarcza dzieciom radosnych wzruszeń, wzorców wychowawczych, kształtuje kulturę osobistą, uczy współżycia z rówieśnikami i dorosłymi.

Nie we wszystkich możecie z nami uczestniczyć, ale właśnie tu możecie zobaczyć, co się u nas dzieje.

Zapraszamy