Jesteśmy zgranym, prężnie działającym zespołem nauczycielek, dla których praca z dziećmi jest pasją. Wszystkie posiadamy wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. Nieustannie podnosimy własne kwalifikacje, doskonalimy umiejętności, pogłębiamy wiedzę i doświadczenie. Uczestniczymy w wielu kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Dzięki temu prowadzimy zajęcia z języka angielskiego i terapię pedagogiczną. Codziennie zapewniamy naszym dzieciom wysokiej jakości edukację, mnóstwo wspólnej zabawy oraz możliwości rozwoju własnych pasji i zainteresowań. Poszukujemy, wspieramy, pomagamy. Współdziałamy i zachęcamy do odkrywania otaczającego świata. Wspólnie z dyrektorem działamy we współpracy ze środowiskiem lokalnym, nawiązujemy kontakty z instytucjami publicznymi, opracowujemy autorskie programy, projekty i działania innowacyjne, które podnoszą jakość naszej pracy, atrakcyjność zajęć dla dzieci i poszerzają ofertę edukacyjną przedszkola. W ostatnich latach wielokrotnie osiągałyśmy sukcesy, efekty naszej pracy zostały opublikowane w katalogu „Dobrych praktyk”, przedszkole otrzymało dotację WFOŚiGW w Łodzi na realizację autorskich programów edukacji ekologicznej. W 2019r. otrzymaliśmy tytuł „Szkoły w chmurze”, a nasza dyrektor otrzymała nominację do tytułu Super Dyrektora Przedszkola. Wszystkie działania z dziećmi jakie podejmujemy, nie tylko napędzają nas do podejmowania kolejnych wyzwań, ale również dają satysfakcję i utwierdzają w przekonaniu, że jesteśmy w odpowiednim miejscu na Ziemi.