W naszym przedszkolu proponujemy dzieciom szeroką ofertę edukacyjną. Poza codziennymi zajęciami, realizujemy liczne projekty i autorskie programy edukacyjne, promujemy ekologię, bierzemy udział w wielu konkursach i współpracujemy z innymi przedszkolami oraz szkołami podstawowymi. Regularnie gościmy także instruktorów z zewnątrz, którzy prowadzą dla dzieci zajęcia dodatkowe takie jak rytmika i zajęcia sportowe. Zaglądając tu dowiecie się jakie działania podejmujemy podczas realizacji poszczególnych przedsięwzięć.