W tym roku dzieci z grupy Misiów, Żabek, Biedronek i Zajączków biorą udział w profilaktycznym projekcie logopedycznym Profilogo. Celem projektu jest przede wszystkim wspieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych a także usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, stymulowanie rozwoju funkcji słuchowo-językowych oaz wykształcenie prawidłowych nawyków oddechowo-fonacyjnych. Dzieci poprzez udział w grupowych zajęciach logopedycznych, szczególnie przybierających formę logorytmiczną, będą mogły w sposób najbardziej dla nich naturalny, czyli poprzez zabawę rozwijać sprawność narządów mowy, usprawniać prozodię wypowiedzi, a także wzbogacać zasób słownictwa biernego i czynnego.

Małgorzata Pawłowska logopeda

Misie

Żabki

Biedronki

Zajączki