Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt. „Kreatywne Dni Nietypowe”. Jest to projekt, który ma na celu innowacyjne podejście do przygotowywania formy zajęć, uatrakcyjnienie pracy z dziećmi, zaangażowanie przedszkolaków we wspólne przygotowania ciekawych i nietypowych zajęć oraz zabawną formę świętowania.
Obchodząc różne nietypowe święta rozwijamy u dzieci kreatywność ale także empatię, szacunek wobec otoczenia, uwrażliwiamy dzieci na różne potrzeby zwierząt, a także wzmacniamy w nich samych poczucie własnej wartości. Dzieci mają możliwość otworzyć się na nowe możliwości wyrazu, opanowania stanów emocjonalnych poprzez kreatywne ćwiczenia, poczucie przynależności do grupy, śmiech i dobrą zabawę.

Autorzy i koordynatorzy projektu:
Magdalena Wypchał, Anna Kaczyńska,
Aneta Doroz, Edyta Sendela
Nauczyciele Przedszkola nr 4 w Dąbrowie Górniczej