22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Dzień ten ma przede wszystkim na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie, uświadamianie dzieciom znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin oraz rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej. Tego dnia dzieci brały udział w różnych zabawach, ruchowych, plastycznych, muzycznych związanych z wodą, rozwiązywały zagadki, wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dzięki wydawane przez różne źródła wody. Wszystkie dzieci już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i wszyscy razem musimy o nią dbać i jej nie marnować.

Aneta Czaplińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *