Tematyka związana z teatrem wyzwala w dzieciach ogromną aktywność własną. Kącik teatralny,
a w nim scenka i własnoręcznie przygotowane postacie bajkowe , pobudziły dzieci do tworzenia własnych tekstów, fabuły i przedstawień. Zabawy w teatr wszechstronnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może dowiedzieć się, jat powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, scena, kurtyna, sufler, rekwizyty, dekoracja, kostiumy.

Często sama zabawa w teatr jest większym sukcesem, niż sam występ przed publicznością.

Katarzyna Twardowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *